6.5.10

Σοφοί δε προσιόντωνΣοφοί δε προσιόντωνΘεοί μεν γαρ μελλόντων, άνθρωποι δε γιγνομένων, σοφοί δε προσιόντων αισθάνονται.


Φιλόστρατος, Τα ες τον Τυανέα Απολλώνιον, VIII, 7.


Οι άνθρωποι γνωρίζουν τα γινόμενα.


Τα μέλλοντα γνωρίζουν οι θεοί,


πλήρεις και μόνοι κάτοχοι παντών των φώτων.


Εκ των μελλόντων οι σοφοί τα προσερχόμενα


αντιλαμβάνονται. Η ακοή


αυτών κάποτε εν ώραις σοβαρών σπουδών


ταράττεται. Η μυστική βοή


τους έρχεται των πλησιαζόντων γεγονότων.


Και την προσέχουν ευλαβείς. Ενώ εις την οδόν


έξω, ουδέν ακούουν οι λαοί.


Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1915)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Printfriendly