19.9.10

ΔΕΠΑΡ - Εικαστικό εργαστήρι!

Σκοπός του εικαστικού εργαστηρίου είναι η συστηματική και σε βάθος συνάντηση με τις ποικίλες πτυχές και όψεις των εικαστικών τεχνών. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργούν τμήματα διαφόρων κατευθύνσεων και επιπέδων που απευθύνονται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.

Στις ευρύτερες δραστηριότητες του εικαστικού εργαστηρίου  συμπεριλαμβάνονται η διοργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων που σχετίζονται με τις εικαστικές τέχνες, καθώς και η ανάπτυξη συνεργασιών με αντίστοιχους φορείς.

Παιδικά Τμήματα


alt Παιδικά τμήματα – γενική προσέγγιση:
Τα παιδικά τμήματα προσφέρουν μια πρώτη, μεθοδική όσο και απολαυστική, εξοικείωση με τις εικαστικές τέχνες, μέσα από τη δημιουργική ενασχόληση με ένα πλήθος τεχνικών (ζωγραφική, κεραμική, χαρακτική, μικτές τεχνικές).
Τα τμήματα αυτά απευθύνονται στο πιο ζωντανό και ιδιαίτερο κοινό: τα παιδιά. Η όλη προσπάθεια προσβλέπει στο να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που να τους επιτρέψουν να συναντήσουν με ουσιαστικό τρόπο τις εικαστικές τέχνες, αποκτώντας αυθεντικές καλλιτεχνικές εμπειρίες. Το κλειδί στην προσπάθεια αυτή είναι η ανάδειξη των συνδετικών κρίκων ανάμεσα στην καλλιτεχνική πράξη και την πολυποίκιλη εικαστική παράδοση.
Μέσα από αυτή τη σύνδεση επιδιώκεται να ανακαλύψουν τα ίδια τα παιδιά τους ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στην τέχνη και τον πραγματικό κόσμο, συνειδητοποιώντας ότι η τέχνη δεν είναι μια πλαστή όαση που αφορά λίγους μυημένους, αλλά μια ουσιαστική εμπειρία της ίδιας τους της ζωής.

alt
Ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών στα διάφορα επίπεδα:
Στις εικαστικές τέχνες το πρόγραμμα σπουδών δεν μπορεί να περιοριστεί σε μια μονοδιάστατη και γραμμική πορεία. Σε κάθε βαθμίδα αναδεικνύονται εξίσου τα διάφορα ζητήματα και οι θεμελιώδεις έννοιες της τέχνης, που, ωστόσο, σταδιακά διευρύνονται και εμπλουτίζονται με νέα στοιχεία. Στον εμπλουτισμό αυτό συνεισφέρουν και οι κύκλοι μαθημάτων κεραμικής και ιστορίας της τέχνης, που προσφέρονται επιπρόσθετα από ειδικούς εκπαιδευτικούς, καθώς και οι επισκέψεις σε μουσεία, εικαστικά εργαστήρια και σημαντικές καλλιτεχνικές εκθέσεις. Σύμφωνα με τη λογική αυτή, τα παιδικά τμήματα χωρίζονται στουσ εξής κύκλους:

alt
1. Το προκαταρκτικό τμήμα απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (4,5 – 6 ετών) και είναι διετούς διάρκειας. Το μάθημα είναι εβδομαδιαίο και διαρκεί μια ώρα και τριάντα λεπτά. Τα παιδιά εισάγονται στον συναρπαστικό κόσμο των εικαστικών τεχνών. Κυρίως ενισχύεται η επιθυμία τους για πειραματισμό και εξερεύνηση, μέσα από μια ποικιλία αισθητηριακών εμπειριών. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην πρώτη, αλλά αποφασιστική, συνάντησή τους με έργα τέχνης διαφόρων κατηγοριών και περιόδων.


2. Η πρώτη βαθμίδα, είναι τριετούς διάρκειας. Σε αυτήν εγγράφονται μαθητές ηλικίας 6 - 8 ετών. Το μάθημα είναι εβδομαδιαίο και διαρκεί μια ώρα και τριάντα λεπτά.
Με μια ευχάριστη όσο και συστηματική διαδικασία τα παιδιά συναντούν ορισμένες βασικές τεχνικές και πτυχές των εικαστικών τεχνών. Ενθαρρύνονται η ερευνητική στάση και οι πειραματισμοί με τις διάφορες τεχνικές (επαφή με διάφορα υλικά, μικτές τεχνικές, κολλάζ, απλά τυπώματα, κεραμική) ενώ επιχειρείται η σύνδεση της κάθε δράσης με ζητήματα από την ιστορία της τέχνης.

3. Η δεύτερη βαθμίδα, είναι τριετούς διάρκειας. Σε αυτήν εγγράφονται μαθητές ηλικίας 9 - 12 ετών. Το μάθημα είναι εβδομαδιαίο και διαρκεί δύο ώρες.
Στο επίπεδο αυτό γίνεται αναλυτικότερη επεξεργασία των διαφόρων καλλιτεχνικών εμπειριών που προσφέρονται στα παιδιά και παρέχονται συνθετότερες γνώσεις σχετικά με τα διάφορα υλικά και τις τεχνικές (χαρακτική, τρισδιάστατες κατασκευές, κεραμική). Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο να κατανοηθεί η καλλιτεχνική διεργασία, αλλά και στο να αναδειχθεί η ποικιλία στην εικαστική έκφραση μέσα από την προσέγγιση των διαφόρων καλλιτεχνικών ρευμάτων.
alt
4. Εφηβικά Τμήματα – Φυτώριο:
Στα εφηβικά τμήματα προσφέρεται η ευκαιρία για μια διεξοδικότερη σπουδή και εμβάθυνση στην έρευνα, που περιλαμβάνει την εξοικείωση με ένα πλήθος τεχνικών, μεθόδων και υλικών. Ταυτόχρονα, μέσω των θεωρητικών μαθημάτων, αναδεικνύεται μια συνεκτική και σφαιρική εικόνα για τις εικαστικές τέχνες. Ειδικά τμήματα, επίσης μπορούν να λειτουργήσουν ως φυτώρια, προσφέροντας μια περισσότερο εξειδικευμένη και σε βάθος προσέγγιση, ιδιαίτερα σε εκείνα τα παιδιά που προσανατολίζονται σε καλλιτεχνικές σπουδές.
Κανονισμός Λειτουργίας
Το Εικαστικό Εργαστήριο του Δήμου Ρίου εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των πολιτιστικών προσπαθειών του Δήμου Ρίου και ειδικότερα της Δ.Ε.Π.Α.Ρ. (Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ρίου).
Αποτελεί έναν χώρο ουσιαστικής συνάντησης με τις διάφορες πτυχές και όψεις των εικαστικών τεχνών. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργούν τμήματα διαφορετικών κατευθύνσεων και επιπέδων, που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες.
Τα παιδικά τμήματα προσφέρουν μια πρώτη, μεθοδική όσο και απολαυστική, εξοικείωση με τις εικαστικές τέχνες, μέσα από τη δημιουργική ενασχόληση με ένα πλήθος τεχνικών (ζωγραφική, κεραμική, χαρακτική, μικτές τεχνικές).
Τα τμήματα ενηλίκων (σχεδίου - ζωγραφικής, κοσμήματος, κεραμικής και βυζαντινής εικονογραφίας) προσφέρουν τη δυνατότητα μιας εξειδικευμένης, συστηματικής και σε βάθος μαθητείας στις περιοχές αυτές.
Διδακτικό προσωπικό:
Η ποιότητα των σπουδών τόσο στα εργαστήρια που αφορούν ενήλικες όσο και στα παιδικά τμήματα έχει διασφαλιστεί με την επιλογή αξιόλογων διδασκόντων, που είναι όλοι απόφοιτοι καλλιτεχνικών σχολών, είναι οι ίδιοι ενεργοί καλλιτέχνες, έχουν προσανατολισμό προς τη διδακτική της τέχνης, αλλά, κυρίως, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι’ αυτό που κάνουν.

Εκθέσεις – παρουσιάσεις των εργασιών:
Με την ολοκλήρωση του ετήσιου κύκλου των μαθημάτων, οι εργασίες των μαθητών παρουσιάζονται με τη μορφή μιας έκθεσης. Η παρουσίαση αυτή δεν έχει την έννοια της επίδειξης ενός τελικού προϊόντος, δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα και δεν συσχετίζεται με βραβεύσεις και διακρίσεις, αλλά αποκαλύπτει συνολικά τη δημιουργική διαδικασία.
Συνδέεται με έναν ευρύτερο απολογισμό, φωτίζοντας όλες τις πτυχές του εκπαιδευτικού έργου και την ποικιλία της έρευνας και των αποτελεσμάτων. Αποτελεί μια ευκαιρία να αναδειχθούν οι διαδικασίες στις οποίες συμμετείχαν οι μαθητές, τα ερωτήματα που έθεσαν, τα εμπόδια που εντόπισαν και ξεπέρασαν, τις εμπειρίες που αποκόμισαν σε αυτή τους την προσπάθεια.
Έτσι, προσφέρεται η ευκαιρία για μια ορατή ανάμνηση και μια αναπαράσταση της όλης πορείας με πολύτιμη διδακτική σημασία, καθώς αποτελεί σημείο αναφοράς μιας συλλογικής προσπάθειας, αλλά και έναυσμα για περαιτέρω επεξεργασίες

Πλαίσιο λειτουργίας:
Η δημιουργία και η λειτουργία του εικαστικού εργαστηρίου βασίζεται στην υποστήριξη του δήμου, που διασφαλίζει την υλικοτεχνική υποδομή και καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες και τη διοικητική υποστήριξη. Μέρος της δαπάνης καλύπτεται και από την ύπαρξη των διδάκτρων από την πλευρά των μαθητών.
Οι εγγραφές στα διάφορα τμήματα γίνονται από 1 – 30 Σεπτεμβρίου. Αίτημα εγγραφής κατά τη διάρκεια της χρονιάς γίνεται αποδεκτό μόνο εφόσον ο διδάσκων κρίνει ότι αυτό δεν καθίσταται προβληματικό για την απρόσκοπτη λειτουργία του τμήματος.
Τα μαθήματα ξεκινούν την 1η Οκτωβρίου και ολοκληρώνονται στις 30 Μαίου. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι 5 και ο μέγιστος 15, σε ειδικές περιπτώσεις. Η διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα για σύμπτυξη τμημάτων κατά τη διάρκεια της χρονιάς σε περίπτωση που, ο αριθμός των ατόμων που παρακολουθούν τα μαθήματα μειωθεί κάτω από το κατώτερο όριο.
Οι ημέρες των αργιών καθορίζονται με βάση τα όσα ισχύουν στη δημόσια εκπαίδευση.
Οι εργασίες των μαθητών παραμένουν στο εργαστήριο κατά τη διάρκεια της χρονιάς και επιστρέφονται μετά τη λήξη της ετήσιας παρουσίασης. Το εικαστικό εργαστήριο διατηρεί το δικαίωμα φωτογράφησης και προβολής των εργασιών αυτών.
Τα βασικά εργαλεία και τα υλικά στα παιδικά τμήματα προσφέρονται από τη σχολή και μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις και για αποκλειστικά προσωπική χρήση των μαθητών μπορεί να ζητηθεί κάτι συμπληρωματικό. Στα τμήματα των ενηλίκων, τα εργαλεία και τα υλικά, λόγω του επαγγελματικού τους χαρακτήρα και της ατομικής τους χρήσης, αγοράζονται με υπόδειξη του διδάσκοντα.

Γενικότεροι στόχοι και προοπτικές:
Φιλοδοξία όλων των συντελεστών του εικαστικού εργαστηρίου είναι να αποκτήσει μια πολύπλευρη και πολυεπίπεδη λειτουργία.
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας για μια συνολική ενεργοποίηση, ο χώρος φιλοξενεί καλλιτεχνικές εκθέσεις, διοργανώνει εκδηλώσεις και προσφέρει ανοιχτούς κύκλους διαλέξεων ιστορίας της τέχνης και εξειδικευμένα σεμινάρια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση με τα σχολεία της περιοχής, με τη διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων και προγραμμάτων.
Η πραγματική πρόκληση είναι να καταστεί το εικαστικό εργαστήριο ένας τόπος αναφοράς για όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της πόλης: για τους καλλιτέχνες της, για τους εκπαιδευτικούς της, για τις νεότερες γενιές της και αυτή η πρόκληση αφορά κάθε ενεργό πολίτη.

πηγή : http://www.depar.gr/

2 σχόλια:

Roadartist είπε...

Πάρα πολύ σημαντικές προσπάθειες... :)
Μακάρι να συμμετείχαν όλα τα παιδιά σε τέτοια προγράμματα.. Καλησπέρα :)

glykesistories είπε...

Συμφωνώ Roadartist! σημαντικές προσπάθειες , δημιουργική απασχόλιση για τα παιδιά μας και μην ξεχνάμε με χαμηλό μηνιαίο κόστος ... για τις δύσκολες εποχές , που συνεχώς τα έξοδα αυξάνονται! :)

Printfriendly