Είναι το παιδί σας έτοιμο για το σχολείο ;
Είναι έτοιμο το παιδί να περάσει το κατώφλι του σχολείου;

Σημαντικό το ερώτημα, αν ρίξουμε

μια ματιά στις περιπέτειες που βιώνουν τα ανέτοιμα παιδιά: χαμηλή αυτοπεποίθηση, αρνητική
στάση απέναντι στο σχολείο και τη μάθηση γενικότερα, διαταραχές στη συμπεριφορά είναι
μερικά μόνο από τα συμπτώματα.


Την απάντηση λοιπόν στην ανάγκη να ελεγχθεί η σχολική ετοιμότητα του παιδιού δίνει το Α'


ΤΕΣΤ, το πρώτο ελληνικό τεστ ανίχνευσης της σχολικής ετοιμότητας που δημιουργήθηκε από


τον κ. Στέλιο Μαντούδη, αναπτυξιακό εργοθεραπευτή και την κ. Λωρέττα Θωμαΐδου,


επίκουρης καθηγήτριας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, τα τελευταία πέντε χρόνια.


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Α-ΤΕΣΤ

Είναι ένα απλό, εύχρηστο και σύντομο προληπτικό τεστ που


απευθύνεται σε φυσιολογικά παιδιά και απαντά αντικειμενικά στο


ερώτημα: είναι έτοιμα να ξεκινήσουν το σχολείο; Η εφαρμογή του


Α’ ΤΕΣΤ διαρκεί 15 περίπου λεπτά.
 
ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ :
 
Αυτό που κάνει το Α’ ΤΕΣΤ είναι να ελέγχει τη ΣχολικήΕτοιμότητα, δηλαδή τις πρακτικές και λεκτικές ικανότητες του


παιδιού που είναι αναγκαίες για την επιτυχή φοίτηση του στο


σχολείο, όπως είναι οι ικανότητες ανάγνωσης, γραφής, κρίσεως, πρώιμης αφαιρετικής –


μαθηματικής σκέψης, γενικών γνώσεων. Επιπλέον ελέγχει και 2 ακόμη παράγοντες την


Υπερκινητικότητα / Συγκέντρωση Προσοχής και τη Συναισθηματική ωριμότητα του παιδιού


δηλαδή, την ικανότητά του να συνεργάζεται και να προβάλει τις δυνατότητές του.
 
ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ...
 
Οι δημιουργοί του μας εξήγησαν ότι το εν λόγω τεστ δεμετράει το IQ, ούτε την ευφυΐα και δεν καταλήγει σε κάποια


διάγνωση.
 
Τα τεστ σχολικής ετοιμότητας είναι πολύ διαδεδομένα σεχώρες του εξωτερικού. Το Α’ ΤΕΣΤ είναι όμως


προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα.


Σταθμίστηκε εξολοκλήρου σε ελληνικό πληθυσμό, σε δείγμα 2.000 παιδιών (5-6 χρόνων) που


παρακολουθούσαν 50 δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία της Αθήνας. Το σημαντικό


πλεονέκτημά του είναι ότι αξιολογεί επιπλέον την Υπερκινητικότητα, το επίπεδο


Συγκέντρωσης του παιδιού καθώς και την Συναισθηματική του ωριμότητα.


Η βαθμολόγησή του γίνεται αυτόματα και αποκλειστικά


σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Με αυτό τον τρόπο


μειώνεται σε σημαντικό βαθμό το υποκειμενικό στοιχείο του εξεταστή.Ένα «Ελληνικό» Τεστ

Τα τεστ σχολικής ετοιμότητας είναι πολύ διαδεδομένα σεχώρες του εξωτερικού. Το Α’ ΤΕΣΤ είναι όμως


προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα.


Σταθμίστηκε εξολοκλήρου σε ελληνικό πληθυσμό, σε δείγμα 2.000 παιδιών (5-6 χρόνων) που


παρακολουθούσαν 50 δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία της Αθήνας. Το σημαντικό


πλεονέκτημά του είναι ότι αξιολογεί επιπλέον την Υπερκινητικότητα, το επίπεδο


Συγκέντρωσης του παιδιού καθώς και την Συναισθηματική του ωριμότητα.
 

Πόσο Αντικειμενικό είναι

Η βαθμολόγησή του γίνεται αυτόματα και αποκλειστικάσε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Με αυτό τον τρόπο


μειώνεται σε σημαντικό βαθμό το υποκειμενικό στοιχείο του εξεταστή.
 
Από Ποιους Γίνεται;
Η δοκιμασία χορηγείται αποκλειστικά από τουςΕξουσιοδοτημένους Συνεργάτες του Α’ ΤΕΣΤ. Αυτοί είναι


μόνο παιδίατροι και ειδικοί θεραπευτές (εργοθεραπευτές,


ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί και λογοθεραπευτές) οι οποίοι έχουν ειδικά εκπαιδευτεί στον


τρόπο χορήγησής του. Αυτό είναι ένας επιπλέον παράγοντας που συμβάλλει στην


αντικειμενική αξιολόγηση του παιδιού.
 
Και Μετά;
 
Αν το παιδί περάσει το Α' ΤΕΣΤ , αυτό σημαίνει ότι διαθέτειτις προϋποθέσεις εκείνες που είναι αναγκαίες για να φοιτήσει


στο σχολείο. Αν όχι, τότε θα πρέπει να ακολουθήσει


Λεπτομερής Αναπτυξιακός Έλεγχος, που θα δώσει φως στα πιθανά προβλήματα του παιδιού


και θα διευκρινίσει τις δυσκολίες του. Σε περίπτωση που το παιδί παρουσιάζει ήπιες δυσκολίες


σε κάποιους τομείς (οριακές ικανότητες), τότε ο Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης του Α’ ΤΕΣΤ


δίνει τις κατάλληλες οδηγίες στους γονείς για την έγκαιρη αποκατάστασή τους πριν το παιδί


αρχίσει το σχολείο. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία και η δυνατότητα σε παιδιά που


εμφανίζουν μικρές «ανωριμότητες» να τις διορθώσουν έγκαιρα πριν αυτές εξελιχθούν


αργότερα στις μεγαλύτερες τάξεις σε Μαθησιακές Δυσκολίες.
 
 

Σχόλια